Vrácení zboží ve 14-ti denní lhůtě

Jak postupovat, když zakoupené zboží chcete vrátit v zákonné 14-ti denní lhůtě?

V případě, že jste spotřebitel, máte dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na provozovně ve Žďáře nad Sázavou.

Kam zboží vrátit?

Zboží můžete vrátit osobně na provozovně ve Žďáře nad Sázavou nebo zasláním (ne na dobírku) na stejnou adresu:

AXINITE CZ s.r.o.
Palachova 1769/58
Žďár nad Sázavou
59101

Vracené zboží prosíme dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet co nejdříve, ze zákona nejpozději do 30 dnů od doručení zboží na naši provozovnu. Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.

Zboží nezasílejte na dobírku!

V obou případech přiložte Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy (vzor smlouvy také naleznete na konci tohoto článku).

Jaké dokumenty přiložit?

K vrácenému zboží doporučujeme vždy přiložit dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

Je dobré vědět:

Pro dodržení 14-ti denní lhůty je rozhodující, kdy nám je doručeno odstoupení od smlouvy.

Doručením se rozumí informace, že chcete od smlouvy odstoupit, případně samotné doručení odstoupení i se zbožím.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro vrácení zboží se počítá od soboty včetně).

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno ve lhůtě, nestačí tedy jeho zaslání v poslední den lhůty.

Odstoupení od smlouvy můžete zaslat elektronicky, na adresu info@kameny-masazni.cz 

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je potřeba, abyste nám předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Vzor odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy:


František Kupující
U zákazníka 3
123 45 Konzumentov
frantisek@kupujici.cz
tel.: 123456789

Adresa doručení pro internetový obchod www.kameny-masazni.cz:

AXINITE CZ s.r.o.
Palachova 1769/58
Žďár nad Sázavou
59101

DOPORUČENĚ

V Konzumentově, 27. prosince 2008

Věc: Odstoupení od smlouvy dle § 53 občanského zákoníku

Ve Vašem internetovém obchodě jsem si objednal autorádio SuperCar ABC v hodnotě 1990 Kč, včetně DPH. Toto jsem od Vás obdržel dne 22. prosince 2008 (číslo faktury 123456).

Na základě § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od uzavřené kupní smlouvy týkající se výše uvedeného zboží. Zakoupené zboží vracím spolu s tímto dopisem či samostatnou zásilkou na Vaší adresu (vyberte jednu z možností).

Zaplacenou částku prosím vraťte v zákonné třicetidenní lhůtě složenkou na moji výše uvedenou adresu či účet číslo 123456789/9876, vedený u Bezpečné banky, a.s.

S pozdravem

vlastnoruční podpis
František Zákazník