Návod na ohřívací nádobu - ohřívač lávových kamenů

Elektrické ohřívače lávových kamenů již nejsou v naší nabídce.

Podívejte se do návodu na masáž, jak nahřát lávové kameny v domácích podmínkách bez těchto přístrojů.

Návod na ohřívač - Model 6 QUART STONE HEATER

 ohrivac-zaruka-kvality

Ohřívač lávových kamenů je vyroben z vysoce kvalitních materiálů. Jedná se o oblíbené příslušenství pro usnadnění masáže horkými kameny. Budete-li u výrobku dodržovat uvedené pokyny, určitě budete spokojeni.

Důležitá bezpečnostní opatření

Při používání ohřívače, stejně jako jiných elektrických přístrojů, byste měli dbát na tyto pokyny:

 • Před použitím si pečlivě přečtěte všechny instrukce.
 • Nedotýkejte se horkých povrchů ohřívače. Vždy k tomu používejte patřičné úchyty nebo tlačítka.
 • Abyste se ochránili před úrazem elektrickým proudem, neponořujte přívodní kabely, zástrčky ani jádro ohřívadla do vody ani do jiných kapalin.
 • Vždy nejprve zastrčte kabel do zásuvky, pak nastavte regulátor teploty na minimum (off), pak vytáhněte zástrčku ze zdi.
 • Nepoužívejte ohřívač ve vaně nebo ve sprše.
 • Pokud ohřívač používáte v přítomnosti dětí, dbejte na neustálý dohled.
 • Pokud ohřívač nepoužíváte, nebo pokud jej čistíte, vždy vyndejte zástrčku ze zdi. Pro rozebírání, skládání nebo pro čištění ohřívače počkejte, až zcela vychladne.
 • Nepoužívejte ohřívač, pokud je přívodní kabel nebo zástrčka poškozená. Kontaktujte svého prodejce.
 • Používání ohřívače a jeho částí v rozporu s pokyny výrobce může způsobit požár, elektrický šok či jiné zranění.
 • Nepoužívejte ohřívač v exteriérech.
 • Nenechávejte přívodní kabel viset volně ze stolu, pultu nebo dotýkat se horkých povrchů.
 • Neumisťujte ohřívač na nebo do blízkosti plynových nebo elektrických vařičů či rozžhavené trouby.Obzvláště velké opatrnosti je třeba dbát, pokud ohřívač přenášíte s horkou tekutinou uvnitř.
 • Nepoužívej přístroj k žádným jiným účelům, než je napsáno v tomto návodu.
 • Nenaplňujte zásobník vody více než jeden palec (2,5 cm) pod jeho vrchní okraj.
 • Vždy položte lávové kameny jako první, teprve až poté vlijte vodu.
 • Nikdy nepoužívejte ohřívač, pokud máte kůži popálenou, citlivou, nebo jinak poškozenou.
 • Nikdy nepokládejte ohřívač do vany nebo umyvadla, abyste jej naplnili, jestliže je kabel napojen do elektrické zásuvky ve zdi.
 • Teplotu vložených lávových kamenů zkoušejte vždy svými prsty a ve své ruce ještě dříve před tím, než je položíte na druhou osobu.
 • Pro vybírání kamenů z ohřívače používejte teplu odolné rukavice, dřevěnou nebo plastovou naběračku (dodávána s ohřívačem) nebo silikonové kleště, abyste předešli popálení nebo opaření.
 • Nikdy nepřidávejte vařící vodu, abyste tím předešli popáleninám nebo opaření.

 

UPOZORNĚNÍ: Krátký přívodní kabel je dodáván záměrně, aby se tím předešlo rizikům způsobeným smotanými nebo volně loženými kabely.

Varování

 • Ohřívač lávových kamenů by neměl být používán v případě, že se vyskytuje í některé z následujících zdravotních problémů: tuberkulóza, otevřená nádorová zranění, krvácení, modřiny, otevřená poranění kůže, trombóza či zánět žil, varixy nebo nedefinovatelné bolesti lýtek.
 • Těhotné ženy a lidé trpící cukrovkou či jinou nemocí by se měli prokázat písemným souhlasem lékaře, dříve než podstoupí terapii.
 • Kontaktujte svého lékaře, pokud máte jakékoliv dotazy ohledně terapeutických účinků masáží lávovými kameny ohřívanými v tomto ohřívači.
 • Pokud zjistíte jakékoliv příznaky nepohodlí nebo fyzických potíží během terapie, nepokračujte dále a kontaktujte svého lékaře.
 • Pokud jste ospalí nebo již usínáte, nepoužívejte ohřívač.
 • Ohřívač lávových kamenů není hračka. BUĎTE MAXIMÁLNĚ OPATRNÍ při jeho používání a udržujte děti v dostatečné vzdálenosti.

 

Před prvním použitím vašeho ohřívače

 • Vybalte ohřívač kompletně a vyndejte zásobník na vodu, všechny zabalené materiály a informační nálepky. Uložte ohřívač na dobře větrané místo na tepelně odolnou podložku.
 • Zjistěte si, zda váš ohřívač může být používán v elektrické síti vaší země (ČR – 220 V / 50 Hz) – uvedeno na spodním štítku. Pokud parametry neodpovídají, přístroj nepoužívejte a ihned zavolejte svému prodejci/dodavateli.
 • Otočte regulátorem teploty na maximum a zastrčte do zásuvky (230 V).
 • Nastavte regulátor teploty na pozici „Preheat” (předehřátí) a nechejte ohřívač fungovat po dobu cca. 60 minut, nebo dokud se z něj nepřestane kouřit či se linout jakákoliv vůně nebo zápachy.
 • Kouř, vůně či zápachy jsou v průběhu prvního zahřívání normální – v běžném provozu se již nebudou objevovat.
 • Až „vykuřování“ (zahořování) ukončíte, otočte regulátorem teploty proti směru hodinových ručiček, abyste ohřívač vypnuli, vypojte jej ze zásuvky a nechejte vychladnout.

 

Návod na použití

 • Lávové kameny před použitím pokaždé umyjte.
 • Položte běžný ručník na dno zásobníku a na ten naskládejte všechny kameny.
 • Před zastrčením síťového kabelu do zásuvky dostatečně naplňte zásobník vodou tak, aby překryla kameny, nebo do maxima kapacity, ne však méně než jeden palec (2,5 cm) pod horní hranu. Otočte regulátorem teploty naplno proti směru hodinových ručiček. Přikryjte pokličkou.
 • Zastrčte kabel do standardní zásuvky 120/230 V. Regulátor teploty otočte na pozici „Preheat“ pro rychlý ohřev na dobu 20 až 30 minut.
 • Jakmile voda dosáhne požadované teploty, nastavte regulátor na „Operating Range“, aby se udržovala požadovaná teplota.
 • Ke změření teploty vody v zásobníku používejte přesný teploměr (dodáván s ohřívačem), abyste se ujistili, že kameny mají správnou terapeutickou teplotu. Pokud si nejste jisti, poraďte se s profesionálním terapeutem.
 • Kontrolka (indikátor) teploty svítí přesně podle ohřívacích cyklů – pokud ohřívač pracuje (on), kontrolka svítí. Pokud nepracuje (off), kontrolka nesvítí.
 • Opatrně vyndejte první kámen ze zásobníku vody. Vyzkoušejte jeho teplotu nejprve dotykem prstu, poté jej podržte v dlani. Teplota by měla být horká na dotek, ale ne nepříjemná.
 • Po ukončení terapie otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček naplno, abyste ohřívač vypnuli. Vždy, pokud přístroj nepoužíváte, jej vypojte ze sítě.
 • Nepokládejte kameny přímo do zahřívací jednotky. Může to poškodit její funkčnost. Při manipulaci s kameny v ohřívadle si počínejte opatrně.
 • Nepokládejte teplé kameny na ty části vašeho těla, které jsou zaníceny.

 

Údržba a čištění

 • Po každém použití (seanci) ohřívač umyjte.
 • Před čištěním ohřívače nastavte regulátor teploty na minimum a vytáhněte napájecí kabel ze sítě.
 • Před čištěním nechejte přístroj zchladnout na pokojovou teplotu.
 • Opatrně odstraňte nejdřív kameny, až poté odstraňte vodu.
 • Vyčistěte zásobník na vodu a umyjte jej mýdlovou vodou, opláchněte čistou vodou a vysušte suchým ručníkem.
 • Utřete hlavní ohřívací jednotku vlhkým hadříkem. Pozor si dávejte při čištění hlavní ohřívací jednotky. NIKDY neponořujte hlavní ohřívací jednotku do vody ani nepokládejte do dřezu pro její opláchnutí.
 • Očistěte lávové kameny.

 

Popis ohřívače na lávové kameny 6L

ohrivac-dily

COVER … kryt, poklice
WATER RESERVOIR … nádoba, zásobník na vodu a lávové kameny
INDICATOR LAMP … indikační svítící kontrolka termostatu
TEMPERATURE CONTROL … regulátor teploty
MAIN HEATING UNIT … hlavní ohřívací jednotka

Pokud máte problém s Vaším ohřívačem lávových kamenů, vždy se obraťte na svého prodejce, dodavatele.

Podívejte se naši nabídku masážních lávových kamenů.

Sada masážních lávových kamenů.